ข่าว ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

ติดต่อ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ 044-145029


ภาพประกอบ

ข่าวล่าสุด

  • No Gift Policy