ข่าว ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระโพ ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง [X] อบต."

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระโพ ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง [X] อบต."

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระโพ ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง [X] อบต." (เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.


ภาพประกอบ

ข่าวล่าสุด

  • No Gift Policy