ข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบ 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

 


ภาพประกอบ

ข่าวล่าสุด

  • No Gift Policy