ข่าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

 

????????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ????????

เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

????งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ โทร. 044-591059


ภาพประกอบ

ข่าวล่าสุด

  • No Gift Policy