ข่าว อบต.กระโพ จะดำเนินการจัดอบรม อสม.ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

อบต.กระโพ จะดำเนินการจัดอบรม อสม.ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2

อบต.กระโพ จะดำเนินการจัดอบรม อสม.ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559  ในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน และส่งเสริมองค์ความรู้และหาประสบการณ์ให้กับ อสม. สามารถนำสิ่งมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ได้   


ภาพประกอบ

ข่าวล่าสุด

  • No Gift Policy