ข่าว โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อาสาสมัครกู้ชีพ)

วันที่ 12-16 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ความรู้พื้นฐานแก่อาสาที่จะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้มีพื้นฐานการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระโพและเขตใกล้เคียง สร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเมื่อเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ลดอัตราการเสียชีวิต ลดความพิการ ลดความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจของผู้ป่วยและครอบครัว

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด