ข่าว โครงการจิตอาสา "อาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำ คูคลอง" ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการจิตอาสา "อาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำ คูคลอง" ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 "อาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ คลองบ้านตระมูง (บ้านบุรี-บ้านกระโพ) บ้านตระมูง หมู่ที่ 6 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคสังคม ภาคประชาชนร่วมประสานพลัง รวมน้ำใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี ฟื้นฟูลำน้ำคูคลองที่เสื่อมโทรม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับลำน้ำคูคลอง และนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชุมชน

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด