ข่าว กิจกรรมกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ "กระโพคัพ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2567

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ "กระโพคัพ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2567

กิจกรรมกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ "กระโพคัพ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยในตำบลกระโพได้ใช้การกีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธไมตรี ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานในตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด