ข่าว กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (วันมหิดล)

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (วันมหิดล)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (วันมหิดล) วันที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากลาง

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด