ข่าว โครงการสืบศรัทธาดอนบวช ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการสืบศรัทธาดอนบวช ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการสืบศรัทธาดอนบวช ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้จัดโครงการสืบศรัทธาดอนบวช ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้ชุมชนผู้เลี้ยงช้างได้แสดงออกถึงความเคารพนับถือ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่บ้านช้าง ได้เรียนรู้และเข้าใจ ความเป็นมาของศาลปู่ตา วังทะลุ ที่ผู้เลี้ยงช้างนับถือ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ "ดอนบวช" สิมกลางน้ำ ต้นกำเนิดประเพณีบวชนาคช้าง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสร้างความในชุมชน

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด